A+ R A-

健肺止咳食療

E-mail 列印
很 多 香 港 人 因 運 動 不 足 而 體 質 不 夠 強 健 , 加 上 飲 食 營 養 不 足 更 易 形 成 氣 虛 血 弱 , 常 有 咳 嗽 , 特 別 在 天 氣 轉 冷 轉 熱 時 , 更 加 容 易 咳 嗽 。 此 種 肺 弱 而 成 的 咳 嗽 , 調 補 方 法 應 以 補 血 、 止 咳 、 健 肺 為 主 , 才 可 以 做 到 調 補 根 治 效 果 。 簡 單 而 快 捷 的 止 咳 士 方 用 南 北 杏 煲 橙 水 便 可 以 , 但 咳 嗽 這 種 病 , 一 定 要 徹 治 , 否 則 由 咳 嗽 變 成 百 日 咳 手 尾 便 長 , 調 治 不 得 法 可 能 形 成 肺 弱 又 氣 喘 。

調 理 的 方 法 可 以 由 補 血 健 肺 和 止 咳 一 起 處 理 , 古 方 之 中 有 人 蔘 養 榮 湯 非 常 有 效 , 加 點 鱉 甲 和 款 冬 花 效 力 更 佳 , 即 使 多 年 肺 虛 血 弱 、 體 質 不 強 , 飲 上 三 幾 劑 一 定 轉 弱 為 強 又 止 咳 。 方 用 黨 參 二 錢 、 五 味 子 二 錢 、 北 蓍 二 錢 、 紫 苑 二 錢 、 桑 白 皮 四 錢 、 熟 地 四 錢 、 鱉 甲 一 兩 和 款 冬 花 三 錢 , 四 碗 水 煎 一 碗 溫 服 。

平 時 常 湯 飲 水 對 健 康 也 有 一 定 幫 助 , 健 脾 可 以 用 淮 山 茨 實 湯 , 開 胃 可 以 用 山 楂 麥 芽 湯 , 固 腎 用 杜 仲 巴 戟 羊 腰 湯 , 清 熱 潤 肺 用 南 北 杏 雪 梨 湯 。 健 肺 止 咳 湯 水 更 多 , 南 北 杏 燉 蛤 蚧 、 冰 糖 燉 花 膠 、 杏 汁 燉 豬 肺 、 海 底 椰 燉 湯 都 有 效 , 但 現 時 市 面 上 出 售 的 海 底 椰 實 在 是 一 種 叫 律 丹 的 果 子 , 清 潤 有 加 但 健 肺 止 咳 功 效 則 談 不 上 , 如 果 煲 燉 上 加 點 配 料 , 效 力 是 源 自 配 料 。 花 膠 加 南 北 杏 、 百 合 、 沙 參 、 白 芨 , 燉 冰 糖 或 加 肉 做 鹹 湯 都 有 一 定 效 力 , 分 量 用 花 膠 一 兩 、 南 北 杏 五 錢 、 百 合 一 兩 、 沙 參 一 兩 和 白 芨 五 錢 。

tcm-declare562.gif

回到首頁

Hits
sys-2old留意 Google 檢測到本網站 hk.Foodno1.com
正在運行太舊版2012的內容管理系統,而此舊版本存在已知的安全問題和易受攻擊。

mobile-fno1請訪問統一網址@@@ www.FoodNo1.com,在內已包含本站全部內容,另外加入健康飲食+"手機"版面+Blog+社群平台等互動功能,新食譜亦只會在www網站發佈意和分享。

相關食譜

登入