sys-2old留意:本站將於2020年底關閉! hk.Foodno1.com  使用的"內容管理系統" 2012 年版本 ,已沒法更新 存在安全和易受攻擊等問題

mobile-fno1 >>>www.FoodNo1.com,是統一版本,已包含本站的全部內容,另外 加入了健康飲食+"手機"版面+社區平台等互動功能,而所有新食譜亦只會刊登在此"www" 網站發佈和分享。

A+ R A-

雪耳雞蛋竹笙湯


179fc-a-10.jpg (18168 bytes)


雪耳雞蛋竹笙湯

婦 女 產 後 既 要 滋 補 調 理 身 體 , 亦 要 兼 顧 儀 容 , 希 望 能 減 肥 潤 膚 。 用 雪 耳 , 雞 蛋 煲 竹 笙 湯 作 食 療 , 可 收 消 脂 減 胖 , 滑 膚 養 顏 功 效 , 最 適 合 愛 靚 的 媽 咪 食 用 。

材 料 :
 水   5 碗

 竹 笙  3 兩

 雪 耳  5 錢

 蛋    2 隻

調 味 料 :
 薑   3 片

 蔥   1 條

 鹽   半 茶 匙

179fc-a-11.jpg (10428 bytes)

179fc-a-12.jpg (12921 bytes)

179fc-a-13.jpg (12853 bytes)

1 煲 滾 水 加 薑 片  一 條 , 將 竹 笙 放 入 煲 內 煮 5 分 鐘 ( 除 竹 笙 的 異 味 ) 後 , 撈 起 竹 笙 切 去 頭 、 尾 備 用 。

2 雪 耳 浸 軟 , 去 蒂 。

3 將 竹 笙 , 雪 耳 放 入 煲 中 煲 滾 , 中 火 煮 1 0 分 鐘 後 , 落 蛋 漿 , 放 鹽 調 味 即 成 。

竹 笙

竹 笙 是 一 種 真 菌 , 有 止 痛 、 補 氣 , 降 低 膽 固 醇 功 效 。 竹 笙 以 色 白 無 斑 點 為 佳 品 。

雪 耳

雪 耳 以 白 中 帶 黃 , 質  為 靚 貨 。Hits

相關食譜

sys-2old留意:本站將於2020年底關閉! hk.Foodno1.com  使用的"內容管理系統" 2012 年版本 ,已沒法更新 存在安全和易受攻擊等問題

mobile-fno1 >>>www.FoodNo1.com,是統一版本,已包含本站的全部內容,另外 加入了健康飲食+"手機"版面+社區平台等互動功能,而所有新食譜亦只會刊登在此"www" 網站發佈和分享。

登入