A+ R A-

貨如輪轉

E-mail 列印
s186p8204.jpg (22050 bytes)
fno1-materials.png
 • 冬 瓜  1 斤
 • 元 貝  1 0 粒
 • 甘 筍  1 條
 • 蝦 米  1 兩

fno1-spice.png
 • 鹽  1 / 2 茶 匙
 • 生 抽  2 茶 匙
 • 麻 油  1 茶 匙
 • 粟 粉  2 茶 匙
fno1-method.png

s186p8205.jpg (17272 bytes)

 1. 瑤 柱 洗 淨 , 用 清 水 浸 過 面 蒸 3 0 分 鐘 , 備 用 , 瑤 柱 水 留 作 埋 芡 之 用
 2. 在 瓜 肉 上 挖 小 孔 。 甘 筍 去 皮 切 片 , 蝦 米 洗 淨 , 放 入 冬 瓜 中 央 , 瑤 柱 放 入 小 孔 , 再 在 瑤 柱 面 放 上 冬 瓜 粒 。

s186p8203.jpg (19883 bytes)

 1. 蒸 2 0 分 鐘 , 用 粟 粉 、 鹽 、 生 抽 、 麻 油 和 水 ( 用 瑤 柱 水 ) 埋 芡 , 淋 在 冬 瓜 上 即 成
foodno1-signoff.gif

Hits

相關食譜

登入