sys-2old留意:本站將於2020年底關閉! hk.Foodno1.com  使用的"內容管理系統" 2012 年版本 ,已沒法更新 存在安全和易受攻擊等問題

mobile-fno1 >>>www.FoodNo1.com,是統一版本,已包含本站的全部內容,另外 加入了健康飲食+"手機"版面+社區平台等互動功能,而所有新食譜亦只會刊登在此"www" 網站發佈和分享。

A+ R A-

牛肉茶

food-tt-20000325b01.jpg (14789 bytes)

材料

牛 肉 3 兩
薑 1 片
杞 子 1 湯 匙
水 2 杯

 

做法

  1. 牛 肉 洗 淨 抹 乾 水 , 剁 碎 。 加 入 清 水 一 杯 , 浸 二 小 時 , 將 浸 著 水 的 牛 肉 放 入 雪 櫃 中 。
  2. 鍋 加 入 杞 子 及 1 杯 水 , 煲 滾 後 轉 慢 火 煮 1 0 分 鐘 , 將 牛 肉 及 浸 牛 肉 之 水 倒 入 煲 內 , 加 入 薑 片 煲 滾 , 慢 火 煲 出 味 , 約 1 0 分 鐘 , 將 渣 隔 去 , 湯 再 煲 滾 , 落 鹽 調 味 。
food-beef2.jpg (17803 bytes) food-ginger2.jpg (18732 bytes) food-qizi.jpg (21880 bytes)
牛 肉 杞 子
Hits

相關食譜

sys-2old留意:本站將於2020年底關閉! hk.Foodno1.com  使用的"內容管理系統" 2012 年版本 ,已沒法更新 存在安全和易受攻擊等問題

mobile-fno1 >>>www.FoodNo1.com,是統一版本,已包含本站的全部內容,另外 加入了健康飲食+"手機"版面+社區平台等互動功能,而所有新食譜亦只會刊登在此"www" 網站發佈和分享。

登入